გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები
გამოიწერეთ:
G&T-ის გუნდი

გალტ & თაგარტის საინვესტიციო მომსახურების პირობები ხელშეკრულება

გალტ & თაგარტის საინვესტიციო მომსახურების პირობები - მოქმედია 01.04.2023 წლიდან

გალტ &  თაგარტის საინვესტიციო მომსახურების პირობები - მოქმედია 01.11.2022 წლიდან

გალტ & თაგარტის საინვესტიციო მომსახურების პირობები - მოქმედია 01.12.2021 წლიდან 

BATS Global Markets Holdings, Inc.-ის ხელმომწერის ხელშეკრულება

ფულადი სახსრების მენეჯმენტის პროგრამის აღწერა - ბანკის სვიპი

DriveWealth-ის მომხმარებლის ანგარიშის ხელშეკრულება

DriveWealth-ის ინფორმაციის გამჟღავნებები და სხვა მნიშვნელოვანი გაცხადებები

ლიმიტირებული მიზნობრივი სამარჟო ანგარიშის ხელშეკრულება

NASDAQ-ის ხელმომწერის ხელშეკრულება

NYSE/AMEX ხელმომწერის ხელშეკრულება

მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკა

გამოყენების პირობები

არა აშშ-ის მოქალაქეები

აშშ-ის მოქალაქეები და მუდმივი რეზიდენტები